ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวอบรม/สัมมนา

“คณะวิทยาการจัดการ” จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1 มิถุนายน 2567 – คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้อง 19205 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการศึกษา วิธีการเรียนการสอน กฎระเบียบข้อบังคับ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี คาดว่าบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร ธุรกิจ และประเทศชาติต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *