“คณะวิทยาการจัดการ” จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวอบรม/สัมมนา

“คณะวิทยาการจัดการ” จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ผู้สมัครปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สัมภาษณ์ผู้สมัครปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวอบรม/สัมมนา

ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การประชุมจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวอบรม/สัมมนา

การประชุมจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต